แนะนำหุ้นโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ตัวไหนน่าลงทุน

พลังงานทางเลือกแห่งยุค

ในปัจจุบันนี้ทางเลือกในการลงทุนมีอยู่มากมายให้เราสามารถได้ตัดสินใจเลือกทำการลงทุน โดยการลงทุนที่ว่านั้นมีตั้งแต่การฝากเงิน การซื้อสลากออมทรัพย์ การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อหุ้นกู้ การซื้อกองทุนรวม การลงทุนทองคำ การลงทุนบิดคอย ฯลฯ ซึ่งในแต่ละการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป และหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีและคนนิยมกันมากขึ้นในยุคนี้ก็คือการซื้อหุ้นสามัญนั่นเอง โดยการซื้อหุ้นสามัญนั้นผลตอบแทนที่ได้ก็จะมีทั้งเงินปันผล และกำไรขาดทุนจากการซื้อขายหุ้นนั้น ๆ ซึ่งหุ้นสามัญที่สามารถลงทุนได้ก็มีอยู่หลายหมวดหมู่ด้วยกัน หนึ่งในหมวดหมู่ที่น่าสนใจในการลงทุนคือหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มหุ้นโรงไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ผลตอบแทนดีและขาดทุนดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ต้องทำการศึกษาให้ดีก่อน โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าว่ามีตัวไหนน่าลงทุนกันบ้าง

แนะนำหุ้นโรงไฟฟ้าที่น่าสนใจ

มาดูกันว่าในบรรดากลุ่มหุ้นโรงไฟฟ้านั้นมีตัวไหนที่น่าโดนกันบ้าง

  • หุ้นตัวแรกที่แนะนำคือหุ้น GULF บริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานทางเลือก รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
  • หุ้นตัวต่อมาคือหุ้น CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า หนึ่งในบนิษัทที่ถืออยู่คือบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาว ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจและพลังงานทางเลือกกำลังเป็นที่นิยม
  • หุ้นต่อมาคือหุ้น GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยลักษณะธุรกิจเป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท. ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศรวมไปถึงลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วย

หุ้นที่เราแนะนำไปนั้นถือเป็นตัวเด็ดของกลุ่มโรงไฟฟ้าเลยก็ว่าได้ ซึ่งหากใครสนใจที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ก็สามารถทำการศึกษาข้อมูลในการลงทุนของแต่ละตัวให้ดี ดูผลประกอบการ งบการเงินและข้อมูลในการดำเนินธุรกิจประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นกัน